Montessori az otthonodban – Miniskandi Home

Montessori az otthonodban


Mit is jelent a montessori szemléletmód? Hogyan alkalmazzuk a Montessori pedagógiát otthonunkban? 

Maria Montessori pedagógiája napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvend. 

A személyiség olyan értékeit kívánja fejleszteni, amely gyorsan fejlődő társadalmunkban nagy fontosságú. Ilyenek: önállóság, problémák felismerése, problémamegoldó gondolkodás, sokoldalú kreativitás, az együttműködés képessége. " Nem a tudás mennyisége a fontos, hanem a képességek fejlettsége. "- írja Montessori. 

A Montessori pedagógiának sajátossága az előkészített környezet megteremtése. 
Feladata nem a direkt tanítás, hanem olyan feltételek megteremtése, amelyek között  minden gyerek saját tevékenysége során maga fedezi fel a dolgok tulajdonságait, a világ összefüggéseit. Így nemcsak tudásra tesz szert, hanem képességei is fejlődnek.

Maria Montessori alkalmazott először az óvodában a gyerekekhez méretezett berendezési tárgyakat (székeket, asztalokat, polcokat), és nagy mennyiségben játékokat, amelyeket a gyerekek bármikor levehettek a polcról (de saját maguknak kellett visszatenniük). Sok ilyen, ma már banálisnak tűnő módszere és eszköze abban a korban kirívónak és szabadelvűnek hatott. 

Montessori pedagógiájának alaptézise máig nem avult el: „a gyermek tisztelete, mert Maria Montessori szerint minden gyermekben él a cselekvési vágy és a világ megismerésének igénye, ennélfogva biztosítani kell számukra a spontán, szabad tevékenység lehetőségeit, a megfelelő környezetet. A gyermek maga végezzen el mindent, ami fejlődését elősegíti, önmaga alkossa meg képzeteit, fejlessze érzékszerveit, építse fel tudatát. A nevelő nem 'informátor' hanem a tanulók individuális önművelési folyamatának hátterében tevékenykedő 'organizátor.' Az öntevékenységhez a pedagógiai célok megvalósításához szükségesek a nevelés tartalmát hordozó, önerősítésre, önfejlesztésre épülő speciális fejlesztő eszközök, amelyekkel a gyermek szabadon, saját időbeosztása szerint tevékenykedik, szem előtt tartva társai érdekeit.”

Teremtsünk gyermekünknek inspiráló környezet, ahol nem csak játszani öröm, de egy olyan hely ahova visszavonulhat és a nyugodtan pihenhet.

Nem feltétlen kell ehhez teljesen lecserélni a gyerekszoba berendezését, elég ha csak átnézzük mi az amire valóban szükség van és mit lehet leszelektálni. Ha a gyermekednek minden kézre áll, nem egy zsúfolt térbe van helyezve, és megfelelő dolgokkal veszed körbe ami cselekvére készteti, akkor: 

- gyermeked nyugodtabb és önállóbb lesz

- megtanul rendszerezni és rendet tartani maga körül

- képes lesz önállóan játszani

- kreatívabb lesz

Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről.”

Maria Montessori

 

Források: 

Pszichológiai lexikon.
Pedagógiai lexikon.
wikipedia
montessori.hu